Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Actieprogramma voor de Delftse binnenstad

Op 15 oktober jl. overhandigde het Bestuurlijk Overleg Binnenstad (BOB) Delft haar actieprogramma voor de Delftse binnenstad aan burgemeester Marja van Bijsterveldt en wethouder Bas Vollebregt. Met het actieprogramma wil het BOB graag de bezoekersfunctie van de Delftse binnenstad versterken en de verdiencapaciteit vergroten. Roots Beleidsadvies heeft in opdracht van het BOB het actieprogramma opgesteld.

Delft - Voorzitter David Lansen van het BOB geeft aan waarom het actieprogramma is opgesteld: “De ondernemers in de binnenstad hebben veel ideeën om het ondernemingsklimaat in de binnenstad te stimuleren. Als bestuur vonden wij het belangrijk om een prioriteitstelling in die ideeën aan te brengen die past bij de behoeften van de ondernemers in de stad. Het BOB heeft daarom aan Roots gevraagd om een actieprogramma op te stellen met acties die 1) bijdragen aan een bredere doelstelling dan die van individuele ondernemers alleen, 2) kunnen rekenen op een breed draagvlak en 3) het ondernemersklimaat in de binnenstad stimuleren.”

Uiteindelijk zijn in het actieprogramma 32 acties opgenomen die kunnen bijdragen aan het versterken van de bezoekersfunctie en het vergroten van de verdiencapaciteit. Door middel van een enquête onder ondernemers is een prioriteitstelling in die acties aangebracht. Het bestuur van het BOB heeft op basis daarvan gekozen om haar activiteiten te gaan richten op het versterken van de promotie naar inwoners van de regio, meer gastvrije handhaving, een gerichte aanpak van evenementen en het vergroten van de aantrekkelijkheid. Daarnaast zal het BOB meer gaan communiceren over haar activiteiten richting de achterban.

David Lansen legt uit dat het BOB bij de uitvoering van het actieprogramma nadrukkelijk de samenwerking met partners zoekt. “Aangezien de binnenstad niet alleen van ondernemers is, zoekt het BOB voor de uitvoering van de acties samenwerking met o.a. Stichting Centrummanagement Delft (SCMD), Platform Toerisme Delft, KHN Delft, Gemeente Delft en uiteraard ook de eigen BOB achterban (de winkeliersverenigingen). Per actie wordt gekeken met welke partij het grootste resultaat kan worden geboekt. Uiteindelijk gaat het ons namelijk om het resultaat. Wij willen met de uitvoering van de acties uit het actieprogramma een gerichte impuls geven aan het versterken van de bezoekersfunctie en het vergroten van de verdiencapaciteit van de binnenstad. Het actieprogramma is een goede leidraad voor onze activiteiten in de komende jaren.”