Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Actieprogramma Tanthof Delft

De Tanthof Ondernemers Vereniging Delft (TOV Delft) heeft Roots Beleidsadvies opdracht gegeven een actieprogramma voor de wijk op te stellen. Een dergelijk programma is een opmaat voor de uitvoering van concrete projecten om de economische ontwikkeling van Tanthof te stimuleren en zal als kapstok dienen voor de besteding van middelen uit het Ondernemersfonds Delft.

De aanpak van Roots om tot een actieprogramma voor Tanthof te komen, bestaat uit twee fases. In de eerste fase gaat het bureau met diverse stakeholders uit Tanthof in gesprek over de toekomst van het gebied. Doel van de gesprekken is het verzamelen van ideeën om de aantrekkelijkheid van Tanthof te verhogen en de samenwerking in het gebied te stimuleren. Er kan gedacht worden aan acties op het gebied van ondernemerschap, arbeidsmarkt, infrastructuur, ruimtelijke kwaliteit, marketing, evenementen, etc.

In de tweede fase worden de ideeën getoetst op draagvlak bij de ondernemers en verenigingen in het gebied. Wat zijn volgens hen de belangrijkste acties, welke acties zouden volgens hen niet moet worden uitgevoerd en hebben zij wellicht nog andere ideeën? Het draagvlak wordt gepeild met behulp van een enquête die volgens planning eind februari, begin maart onder de ondernemers en verenigingen in Tanthof wordt uitgezet.

Het doel van het project is het opstellen van een actieprogramma dat de economische ontwikkeling van Tanthof stimuleert. De aanpak van Roots is eerder succesvol ingezet in onder andere Voorhof en Buitenhof. Voor meer informatie over het project, neem contact op met Roots Beleidsadvies.