Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Een economische agenda voor de regio Venlo tot 2022

In opdracht van Rabobank Venlo e.o. hebben Bureon en Roots Beleidsadvies een ‘Economische Agenda voor de regio Venlo tot 2022’ opgesteld. De agenda is een vervolg op de visie ‘Venlo, stad zonder grenzen’ die de bank in 2008 presenteerde. Met deze economische agenda wil Rabobank Venlo wederom een bijdrage leveren aan de dialoog over de toekomst van de regio.

Vijf jaar na het eerste rapport is het merendeel van de investeringsprojecten gerealiseerd en is de Floriade achter de rug. Het regionale vestigingsklimaat is verbeterd, onder meer door investeringen in de bereikbaarheid van de regio, uitbreiding van de bedrijfsvestigingsmogelijkheden, versterking van het hoger onderwijs en een ambitieus innovatiebeleid. Kortom, de regio Venlo is klaar om economische groei op te vangen en de ambities op dat gebied zijn onverminderd groot.

Tegelijkertijd zit het economisch tij niet mee. De uitvoering van plannen wordt bemoeilijkt en de economisch groei verloopt niet zoals gehoopt. De door Bureon en Roots Beleidsadvies opgestelde ‘Economische agenda voor de regio Venlo tot 2022’ brengt daarom een prioriteitstelling aan in bestaande en nieuwe plannen om de regionale economie te versterken. Ook geeft de economische agenda inzicht in het huidige functioneren van de regionale economie en de speerpuntsectoren in het bijzonder: de maakindustrie, de agrofood (Greenport Venlo), de logistiek en de consumentendiensten (detailhandel, horeca en persoonlijke diensten).

Om het een echte ondernemersagenda te laten zijn, heeft in het kader van het onderzoek een uitgebreide interviewronde en een brede discussiebijeenkomst met vooraanstaande ondernemers in en pleitbezorgers van de regionale economie plaatsgevonden. Op basis hiervan is in de economische agenda een onderscheid gemaakt naar (fysieke) ruimtelijke investeringen in de regio, investeringen in het sociale kapitaal en de verbetering van het woon- en leefklimaat. De definitieve agenda is begin september aan ondernemers en het gemeentebestuur van Venlo gepresenteerd en daar positief ontvangen.

Lees hier de door Bureon en Roots Beleidsadvies opgestelde 'Economische agenda voor de regio Venlo tot 2022'. Voor meer informatie over de economische agenda, neem contact op met Bureon of Roots Beleidsadvies.