Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Actieprogramma voor de Delftse binnenstad

De stichting Bestuurlijk Overleg Binnenstad (BOB) Delft heeft Roots Beleidsadvies opdracht gegeven een actieprogramma voor de Delftse binnenstad op te stellen. Een dergelijk programma is een opmaat voor de uitvoering van concrete projecten om de economische ontwikkeling van de binnenstad te stimuleren en zal als kapstok dienen voor de besteding van middelen uit het Ondernemersfonds Delft voor het gebied.

De aanpak van Roots om tot een actieprogramma te komen, bestaat uit twee fases. In de eerste fase gaat het bureau met diverse stakeholders uit de Delftse binnenstad in gesprek over de toekomst van het gebied. Doel van de gesprekken is het verzamelen van ideeën om de bezoekersfunctie van de Delftse binnenstad te versterken en de verdiencapaciteit te vergroten. Met deze doelstelling wordt direct aangesloten aan de doelstelling van de nota ‘Vitaal en Gastvrij’.

In de tweede fase worden de ideeën getoetst op draagvlak bij de ondernemers in het gebied. Wat zijn volgens hen de belangrijkste acties, welke acties zouden volgens hen niet moet worden uitgevoerd en hebben zij wellicht nog andere ideeën? Het draagvlak wordt gepeild met behulp van een enquête die volgens planning medio maart onder de ondernemers in de Delftse binnenstad wordt uitgezet.

Het doel van het project is het opstellen van een actieprogramma dat de economische ontwikkeling van de Delftse binnenstad stimuleert. Op basis van het actieprogramma zal stichting BOB haar inbreng leveren in de samenwerking met andere partners in de binnenstad, zoals die plaatsvindt in het SCMD. Voor meer informatie over het project, neem contact op met Roots Beleidsadvies.