Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Actieprogramma Buitenhof Delft

De Ondernemers Vereniging Buitenhof heeft Roots Beleidsadvies opdracht gegeven een actieprogramma voor het gebied op te stellen. Een dergelijk programma is een opmaat voor de uitvoering van concrete projecten om de economische ontwikkeling van Buitenhof te stimuleren en zal als kapstok dienen voor de besteding van middelen uit het Ondernemersfonds Delft.

De aanpak van Roots om tot een actieprogramma voor de wijk Buitenhof te komen, bestaat uit twee fases. In de eerste fase gaat het bureau met diverse stakeholders uit Buitenhof in gesprek over de toekomst van de wijk. Doel van deze gesprekken is het verzamelen van ideeën om de aantrekkelijkheid van de wijk te verhogen, de toegankelijkheid van Buitenhof te vergroten en het ondernemingsklimaat te verbeteren. Er kan gedacht worden aan acties op het gebied van ondernemerschap, samenwerking, arbeidsmarkt, infrastructuur, ruimtelijke kwaliteit, bedrijfsruimte, marketing, etc.

In de tweede fase worden de ideeën op draagvlak getoetst bij de bedrijven en instellingen in het gebied. Wat zijn volgens hen de belangrijkste acties, welke acties zouden volgens hen niet moet worden uitgevoerd en hebben zij wellicht nog andere ideeën? Het draagvlak wordt gepeild met behulp van een enquête die volgens planning in mei onder de bedrijven en instellingen in Buitenhof wordt uitgezet.

Het doel van het project is het opstellen van een actieprogramma dat de economische ontwikkeling van Buitenhof stimuleert. De aanpak van Roots is eerder succesvol ingezet in onder andere Schieoevers. Het in 2014 geactualiseerde ‘Actieprogramma voor bedrijventerrein Schieoevers’ vindt u hier. Voor meer informatie over het project, neem contact op met Roots Beleidsadvies.